กลุ่มสังคมศึกษา
 
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 18/08/2561

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 1 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 2056 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 3436 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 29307 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 46154 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 162814 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
กลุ่มสังคมศึกษา
 
 นางนารี กาหาวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปณิดา ตรีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี ชัยศิลปิน
ครูชำนาญการ

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com