ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 20/11/2562

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 13 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 4128 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 3638 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 50488 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 47724 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 231719 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
คติธรรมประจำโรงเรียน
 
 


คติธรรมประจำโรงเรียน

พลํ สํง ฆฺส ส สามฺค คี “สามัคคี คือ พลัง”


ปรัชญาของโรงเรียน

“เน้นคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม”

 

 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com