ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 23/10/2563

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 26 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 2476 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 1928 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 24124 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 58062 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 263417 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
เนื้อหาขาวสารประชาสัมพันธ์  
เตรียมตัวรับการประเมินจาก สมศ.


โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อ.เมือง จ.เชียงราย เตรียมตัว และพร้อม รับการประเมิน จาก สมศ. ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554 หลังจาก ได้รับการประเมินและชี้แนะจาก หน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาประกาศโดย : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
วันที่ประกาศ : 2554-06-02
 
 
 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com