ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 05/10/2565

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 7 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 395 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 1192 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 16751 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 39706 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 325628 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 

admin

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

คนดีศรีสามัคคีวิทยาคม 2

โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองเชียงราย

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ร่วมต้อนรับนายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.36

ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ นายชาย บุญนิล

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันวิชาการ 10 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติและต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

ร่วมงานการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จันพาคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียร์ติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

ประเมินการเงิน,พัสดุ

แนะแนวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นั่งสมาธิ ฝึกจิตให้แก่นักเรียน

ตักบาตรกิจกรรมโรงเรียนตามวิธีพุทธ

กิจกรรมฟุตซอล ต่อต้านยาเสพติด

ประเมินคุณภาพโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และศึกษานิเทศก์ สพม เชต 36

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

วันศิลป์กวีศรีประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด พิชิตพลังงานไฟฟ้า

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่ 36 ประจำปี 2558

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงาน อบรม" พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน อ.เมืองรุ่นที่ 1"

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2

อาสาสมัครอเมริกันโดยมูลนิธิสร้างสรรค์อาข่ามาช่วยสอนและมอบความรู้ให้กับนักเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 จัดโครงการ อบรมขับขี่ปลอดภัย

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและให้โอวาสเนื่องวันงดสูบบุหรี่โลก

รางวัลชนะเลิศสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด
 

 

1 2 >> End
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com