ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 03/03/2564

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 50 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 210 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 3416 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 6654 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 29878 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 275825 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองเชียงราย

            โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 นำโดยนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดการอบรมทักษะการสร้างคุณค่าในตนเองแกนนำนักเรียน "โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองเชียงราย" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 – 1 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียน ให้รู้จักคุณค่าในตัวเองและเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็ง ณ ห้องโสต(เรือนใฝ่ปัญญา) ของโรงเรียน

           โดยนายประหยัชว์ สุตา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวเปิดงานและยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุขทุกท่าน ในครั้งนี้ได้มีนักเรียนระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมอบรมโดยมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณะสุข(มัดปุ๊กเชียงราย)ได้ให้ความรู้และให้นักเรียนได้ค้นหาและรู้จักตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การทำสมาธิด้วยการนอน,การแสดง,การวาดภาพดอกไม้แสดงลักษณะนิสัยของตน,การร่วมกันแสดงความคิดแก้ไขปัญหานำเสนองาน,และการเล่นเกมส์เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง


รายงานข่าวโดย เฉลิมพล ศิริ

Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com