ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 03/03/2564

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 53 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 213 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 3416 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 6657 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 29878 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 275828 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558


              โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 นำโดยนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายดำรง ใจหงส์ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม" ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น” ณ หอประชุม 100 ปีสมเด็จย่าของโรงเรียน โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรม ในงานมีการตอบคำถามปัญหาวิทยาศาสตร์ การแสดงของรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และให้นักเรียนร่วมเล่นเกมส์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานของนักเรียนทุกระดับชั้น จากนั้นนายดำรง ใจหงส์ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัลให้นักเรียนที่รวมเล่นเกมส์ยอดเยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจกับนักเรียน


รายงานข่าวโดย เฉลิมพล ศิริ

Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com