ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 03/03/2564

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 75 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 235 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 3416 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 6679 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 29878 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 275850 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 


กิจกรรมวันวิชาการ 10 สิงหาคม 2558

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้จัดกิจกรรมค่าวิชาการ “โครงการพัฒนาการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยมีนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอประชุม 100 ปีสมเด็จย่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้และค้นพบความสามารถของตนเองโดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าค่ายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น มีการถามตอบปัญหา การประดิษฐ์ดอกไม้ เล่นเกมส์วิทยาศาสตร์ ออกกำลังกายกีฬาพื้นบ้านและทัศนศึกษานอกสถานที ฯลฯ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง


กลุ่มสาระภาษาไทย

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทย (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษาและการงานอาชีพและเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ "มะลินี้เพื่อแม่ Jasmine for mom" (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
รายงานข่าวโดย เฉลิมพล ศิริ

Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com