ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2557 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2558 (เทอม 2)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ม.6 ปี 2014
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 

 
 
 สถิติประจำวันที่ 03/03/2564

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 52 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 212 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 3416 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 6656 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 29878 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 275827 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
 
 
 
แกลลอรี่ / ภาพกิจกรรม
 
 


โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงาน อบรม" พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน อ.เมืองรุ่นที่ 1"โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงาน อบรม" พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน อ.เมืองรุ่นที่ 1" โดยนายก-องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558

วันที่ 17 เริ่มพิธีเปิดโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน อ.เมืองรุ่นที่ 1" โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีการบรรยายเรื่อง กฏหมายเบื้องต้น กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ และคุณธรรมกับจริยธรรมกับการพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 18 บรรยายเรื่อง "พิธีการทางศาสนา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บทความหลากหลายทางความคิด วิธีชีวิตวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

วันที่ 19 บรรยายเรื่อง "เรื่องการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"รายงานข่าวโดย เฉลิมพล ศิริ

Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS 
 

@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com